இசை எரிக்காத தீ…

“இஸ்லாத்தில் இசை“ நூலுக்கு அனார் அவர்கள் எழுதிய அறிமுகம் இம்மாத உயிர்மை இதழில் பிரசுரமாகியுள்ளது.இந்திய நண்பர் பஷீர்,எழுத்தாளர் ஷாஜி, கவிதாயினி அனார் ஆகிய மூவரையும் இங்கு நன்றியோடு நினைவு படுத்துகிறேன். “ உன்னை அன்றி வேறெதையும் நினைத்தறியேன் ...... உன் புகழ் கூறாத சொல் அறியேன் ...... அணை