விடைபெறும் தருணங்களில்…

பிரிவில் சந்திப்பின் ஏக்கம் சந்திப்பில் பிரிவின் அச்சம் மனமே! உனக்கு இரண்டிலும் நிம்மதி இல்லை’ -கவிக்கோ-   பயணங்களின் போது ஒருவரிடம் சரியாக விடைபெற்றுக் கொள்ளவில்லை என்றாலோ ஒருவரை சரியாக வழியனுப்பவில்லை என்றாலோ மனசு மிகுந்த சங்கடப்படுகிறது.வழியனுப்புதல் அல்லது விடைபெறுதல் என்பது மனித உறவின் அத்தியந்தத்தைப் பினைக்கும் ஒன்று.உலகில்

சிறுவர்களுக்கான நூல்கள்: ஏன் ஒரு தனியான பதிப்பகம் இல்லை?

பதிப்பகங்களின் வளர்ச்சி கடந்த காலத்தை விட இப்போது பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.இணையத்தின் வருகை பதிப்பகங்களை மூடிவிடும் என்ற பலமான அச்சம் நிலவினாலும் பதிப்புலகின் வாயில்கள் இன்னும் அகலத் திறந்தே இருக்கின்றன.ஒவ்வொரு வருடமும் கோடிகணக்கான புத்தகங்கள் உலகில் விற்றுத் தீர்கின்றன.   பல்வேறு உள்ளடக்கங்களில் பல வாசக மட்டங்களை,சந்தைகளைக் கருத்திற்