தாய் மொழியில் அமைந்த படைப்பாக்கக் கல்வியே இன்றைய தேவை – ஆயிஷா இரா. நடராசன்

இரா. நடராசன் , 2014 ஆம் ஆண்டிற்கான பால சாகித்திய அகாதமி விருது பெற்ற சிறுவர்இலக்கிய எழுத்தாளர் இவர் எழுதிய ஆயிஷா எனும் சிறுகதை ஏற்படுத்தியதாக்கத்தால் இவர் ஆயிஷா நடராசன் என்ற பெயரால் அழைக்கப்படுகிறார்.எளியதமிழில் அறிவியல் கருத்துகளையும், சில மொழி பெயர்ப்பு நூல்களையும்,மாணவர்களுக்கு உதவக்கூடிய எளிய அறிவியல் சோதனைகள்